Centrum Monitoringu Wizyjnego

Centrum Monitoringu Wizyjnego

Opracowany system marki CamSafe, to efektywne narzędzie, znacznie
poprawiające bezpieczeństwo w miejscach gdzie jest on zamontowany.
Prawidłowo zaprojektowany wdrożony i dopasowany system monitorowania,
przyczynia się bezpośrednio do znacznego obniżenia ryzyka popełnianych wykroczeń, dewastacji, aktów wandalizmu i nieautoryzowanych, niebezpiecznych zdarzeń.

System obsługi i monitoringu składający się z kamer z inteligentną analityką
rejestrowanego obrazu, obsługi szlabanów i bram wjazdowych, wirtualnej recepcji,
przesłany jest bezpośrednio do naszego Centrum Monitoringu CamSafe,
gdzie przez całą dobę, doświadczeni operatorzy stacji monitorowania, śledzą i reagują aktywnie na wszystkie niepokojące sygnały docierające z Państwa obiektu.
Nasi wykwalifikowani operatorzy obsługują również autorski system wczesnego
reagowania na wszelkie sygnały alarmowe i zdarzenia o nazwie F+F Defence.
Układ złożony jest z czujników gazu, dymu i zalania. To unikatowe rozwiązanie
jest dostępne tylko w naszej nieustannie ulepszanej i rozszerzanej ofercie.
W sytuacji wykrycia zagrożenia operator Centrum Monitoringu CamSafe,
natychmiast podejmuje stosowne kroki w celu eliminacji zagrożenia np.
(wezwanie służb porządkowych, grupy interwencyjnej lub służb mundurowych).
Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, uzyskujemy natychmiastową reakcję.
Do dyspozycji Centrum Monitoringu CamSafe są grupy i patrole interwencyjne, organy ścigania czy jednostki pogotowia ratowniczego. Operator
informując daną jednostkę, może bardzo precyzyjnie przekazać informacje
o przebiegu i stanu zaistniałej sytuacji na obiekcie w czasie rzeczywistym.
Operator Centrum Monitoringu, może również komunikować się głosowo
za pośrednictwem systemu Voice Alert, z osobami mogącymi dopuszczać się aktów wandalizmu, kradzieży i przemocy, co na tak wczesnym etapie wykrycia i
reakcji może zniechęcić intruza do popełniania wyżej wymienionych wykroczeń.
System marki CamSafe może być również bardzo pomocny podczas akcji ratunkowej na przykład zasłabnięcie osoby przebywającej w miejscu którego nikt poza operatorem Centrum Monitoringu CamSafe na daną chwilę nie widzi i nie słyszy.

Aby zapewnić nieprzerwane działanie systemu, nawet w przypadku braku prądu
z sieci, marka CamSafe posiada opracowane rozwiązanie Voltage Protection,
zapewniające zasilanie awaryjne systemu dozorowego nawet do 4 godzin.
Centrum Monitoringu to najskuteczniejsza i najwydajniejsza forma ochrony
obiektu. To również znaczne obniżenie kosztów przeznaczanych na ochronę i obsługę fizyczną obiektu. Wszystkie proponowane przez nas rozwiązania i procedury pozwalają poczuć się bezpiecznie, osobom przebywającym na danym terenie.

Instalacja Systemu Monitoringu

Do podłączenia i uruchomienia usługi Centrum Monitoringu, możemy wykorzystać istniejącą już instalację systemów dozorowych, dostosowując wszystko do najwydajniejszej obsługi Państwa obiektu. W przypadku braku instalacji,zaprojektujemy i wykonamy ją w oparciu o Państwa potrzeby, uwzględniając przede wszystkim newralgiczne miejsca najbardziej narażone na akty wandalizmu. Całym powierzonym nam projektem zajmujemy się od początku do końca.

Nasze wieloletnie doświadczenie, daje Państwu gwarancję wykonania poprawnej i schludnie wyglądającej instalacji służącej przez długie lata. Wszędzie gdzie jest to możliwe ukrywamy okablowanie tak, aby nie szpecić budynków czy terenów. Ukryta instalacja jest również rzeczywistym zabezpieczeniem przed aktami dewastacji. Tam gdzie nie jest to możliwe stosujemy sprawdzone i pewne rozwiązania nawierzchniowe.

Nasi specjaliści działają sprawnie, dbając o porządek i jakość na każdym etapie wykonywanych prac, podczas realizowania projektu na Państwa obiekcie. W czasie obowiązywania umowy na obsługę Centrum Monitoringu, gwarantujemy natychmiastową reakcję na wszelkie uszkodzenia i zniszczenia systemu, poprzez niezwłoczną naprawę lub wymianę sprzętu.

Systemy Bezpieczeństwa instalowane na Państwa obiekcie, są stale obsługiwane i konserwowane, przez naszych serwisantów, aby utrzymać niezawodność w działaniu zainstalowanych rozwiązań. W naszych układach korzystamy jedynie ze sprawdzonych produktów i urządzeń renomowanych marek, co gwarantuje pełną sprawność systemu.